June FAQ

June FAQ | EN
1.    What will the measures/policy be during Decibel outdoor? Currently, we expect that there will be a few or no measures during Decibel outdoor. This me...
June FAQ | NL
1.    Wat worden de maatregelen/het beleid tijdens Decibel outdoor? We gaan er op dit moment vanuit dat er weinig tot geen maatregelen zullen gelden tijden...